Zlatá horečka

25. 2. - 2. 3. 2018

Zlatá horečka propukla obrovskou silou a tak každý, kdo má ruce a nohy vyrazil za vidinou lehkého zbohatnutí...
Ukázalo se ale, že to až tak jednoduché nebude. Kanadská vláda odmítla vpustit na své území každého, kdo nemá potřebné vybavení. Zlatokopové tedy museli vzít každou práci, která se vyskytla, aby vydělali 300$ na nákup všeho potřebného. Spacák, sáně, tažní psi, dostatek jídla, nářadí, stan...

Nabídek prací bylo dost, lovili jsme perly ze dna moře, převáželi poštovní zásilky územím nepřátelských indiánů, psali článek do novin, pátrali po skalních malbách prastarého indiánského kmene... Někteří už si vybavení koupili a jsou na cestě do Dawson City.

Cestou se ale jeden ze zlatokopecké party propadl do potoka a hrozilo umrznutí. Museli jsme tedy rychle rozdělat oheň...

Až dorazíme do Dawson City všichni, vydáme se na Klondike hledat vysněné zlato.

Nakonec jsem to všichni dokázali. Dorazili jsme a Klondike a našli velké množství zlata. Někumu se dařilo více a někomu méně, ale všichni jsme spokojení, že jsem to zvládli. Jsem plní zážitků z prožitých dobrodružství...

I tak se ale těšíme domů 🙂