LT Pravěk

První den – 16.8. Přijeli jsme do pravěké vesnice. Po přinesení posvátného ohně jsme zahájili ceremoniál rozdělení dětí do rodů kmene – Zelených vlků, Růžových koní, Červených orlů a Modrých bizonů. Dětem byla představena rada starších vesnice – náčelník, šaman, rádci, hlavy a zástupci rodů. Dětem byla vysvětlena důležitost ohně ve středu vesnice, o který[…]

LT Zóna

V sobotu v odpoledních hodinách jsme dorazili do základního tábora Organizace my, starší pracovníci Organizace. Zaměstnanci Organizace nám předali základní informace o fungování tábořiště. Ukázali nám, kde co v táboře najdeme, kde a jak se máme uytovat atd. Poté nám dali chvíli, abychom se ubytovali v přidělených ubikacích. Následovala krátká přednáčka o Zóně a hlavně[…]