Zásady našich táborů

Letní tábory a další akce pořádáme od roku 2004. Snažíme se dělat vše pro spokojenost dětí i rodičů. Zde jsou hlavní zásady, které platí pro všechny naše tábory (jsou řazeny abecedně, nikoli podle jejich důležitosti):

 1. BEZPEČNOST – vaše dítě s námi bude v bezpečí
  • Bezpečnost všech účastníků tábora (tedy dětí i vedoucích) je pro nás prioritou. Naše tábory jsou nahlášen na hygienickou stanici (viz bod 4) a na obecním úřadě. Zkrátka, vědí o nás všude, ke je třeba.
   Kromě toho dbáme o bezpečnost i při všech táborových činnostech. Při každé náročnější činnosti poučíme děti o bezpečnosti a všichni vedoucí absolvují před táborem školení o bezpečnosti.
   Během tábory se děti i vedoucí řídí táborovým řádem a máme plán pro nouzové situace.
   Jako organizace máme sjednáno úrazové pojištění, které se vztahuje na všechny účastníky našich táborů.

 2. CENA – cena je konečná a děti na táboře nic nedoplácejí
  • Cena našich táborů je stanovena tak, aby děti během tábory neměli žádné další výdaje související s programem nebo zajištěním tábora. Když dáte dítěti kapesné, máte jistotu, že ho využije pouze pro vlastní potřebu a nikoli na doplatky za program (například vypůjčení sportovního náčiní, výlet, vstupné apod.).
   S námi máte jistotu, že cena, která je uvedena u jednotlivých táborů je konečná.

 3. DŮVĚRYHODNOST – jsme tradičním pořadatelem táborů s celou řadou pozitivních referencí
  • Tábory pořádáme od roku 2003 a naprostou většinu vedoucích si vychováváme z vlastních řad. Za tu dobu prošla našimi tábory celá řada kluků a děvčat. Neskrýváme žádné skutečnosti a množství spokojených dětí a jejich rodičů, mluví samo za sebe. Na názory některých z nich se můžete podívat sami. “Řekli o nás”

 4. HYGIENA – naše tábory vyhovují přísným hygienickým předpisů
  • Naše tábory jsou nahlášeny na okresní hygienickou stanici v místě konání tábora.
   Základním předpisem, kterým se řídíme je 106/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění účinném k 1. 1. 2014.
   Tato vyhláška obsahuje popis náležitostí pro výběr tábořiště, ubytovací prostory, vaření a stravování, práci zdravotníka atd. Musíme však dodržovat i celou řadu dalších předpisů.
   Na naše tábory pravidelně jezdí hygienická kontrola a nikdy neshledala žádné závady.

 5. INFORMOVANOST – nic neskrýváme – můžete se nás kdykoli na cokoli zeptat
  • Dobrá komunikace mezi námi a vámi je pro nás důležitá. Snažíme se vždy poskytnout dostatek informací dostatečně dlouhou dobu před začátkem tábora.
   Kontakty na hlavní vedoucí (mail i telefon) nejsou tajemstvím, takže se na ně můžete kdykoli obrátit a to jak před táborem, tak v jeho průběhu.
   U většiny našich táborů pořádáme takzvaný předtáborový sraz – víkend koncem školního roku. Umožňujeme tak vám i vašim dětem poznat předem vedoucí (a vedoucím seznámit se s dětmi) a najít si kamarády mezi vrstevníky. Na předtáborovém sraze také děti zažijí začátek příběhu celotáborové hry.

 6. KVALIFIKACE – všechny naše vedoucí pravidelně vzděláváme
  • V současné době není nikde zakotvena povinnost pro hlavní vedoucí tábora ani další táborové vedoucí absolvovat jakékoli školení (s výjimkou zdravotníka – viz bod 10).
   My se však vzdělávání vedoucích věnujeme pravidelně. Hlavní vedoucí našich táborů absolvovali školení akreditované Ministerstvem školství. I další vedoucí si svoji kvalifikaci pro práci s dětmi pravidelně rozšiřují – vzděláváme je buď sami nebo se účastní nejrůznějších vzdělávacích akcí.
   Vzhledem k tomu, že většina našich vedoucích s námi na táborech vyrostla, máte jistotu, že nepošlete svoje děti mezi lidi, které neznáme.

 7. PROGRAM – program je pestrý, zaměřený na různé aktivity, vždy s celotáborovou hrou
  • Tábor bez předem připraveného programu nemůže být správným tábor. Program našich táborů je různorodý a dává dětem dostatek prostoru na seberealizaci.
   Snažíme se program připravit tak, aby žádné děti nevyřazoval pro jejich znalosti nebo schopnosti a ani nikoho neprotěžuje. Program našich táborů dává dětem dostatek prostoru k soutěžení, učí je samostatnosti, týmové spolupráci a řadě dalších užitečných vlastností.
   Hlavní součástí programu našich táborů je celotáborová hra, jejíž motivace se prolíná celým programem a veškerým táborovým děním. Její motivace a zaměření je většinou patrné již z názvu tábora…

 8. ROZVOJ – vždy se snažíme děti něco nového naučit, aby si odvezli nejen zážitky, ale i nové zkušenosti a znalosti
  • Na naše tábory děti nejezdí jen přečkat pár dní prázdnin. Program našich táborů rozvíjí jejich osobnost a přináší jim kromě zážitků z programu také možnost rozvoje znalostí a zkušeností.
   Na našich táborech se děti naučí řadu problémů řešit samostatně bez rodičů nebo s pomocí vedoucích. Kromě samostatnosti získávají také potřebnou sebedůvěru, odvahu a chuť vyjadřovat svoje názory a řadu dalších vlastností, které mohou využít ve škole i v běžném životě.
   Snažíme se, aby naše tábory tábory formovaly dětské hodnoty a životní postoje a byly pro dítě přínosem ve všech směrech.

 9. STRAVOVÁNÍ – kvalitní stravování 5x denně je samozřejmostí
  • Na našich táborech je strava zajištěna 5× denně a je zajištěn nepřetržitý pitný režim. Hygienickým předpisům odpovídá také vybavení kuchyně a potraviny jsou správně uskladněny. Jídelníček je vždy dostatečně pestrý. I tak se může stát, že se v jídelníčku vyskytne jídlo, které vaše dítě zrovna nemiluje, nebo ho limituje například alergie. Určitě je dobré, když nás na to upozorníte. Jídelníček sice nezměníme, ale můžeme vymyslet jiná řešení.

 10. ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ – naši zdravotníci jsou proškolení Českým červeným křížem nebo jsou z řad zdravotnického personálu
  • Zdraví účastníků tábora i jeho vedoucích nám leží na srdci. Proto je na každém z našich táborů přítomen po celou dobu zdravotník, který prošel příslušným školením a má oprávnění vykonávat funkci zdravotníka na dětských táborech.
   Po celou dobu tábora vede zdravotní dokumentaci, do které zaznamenává případné zdravotní komplikace. Předem se zajímá o léky, které táborníci pravidelně užívají a po táboře předá rodičům veškeré informace o případných zdravotních komplikacích dětí, včetně informace o klíšťatech atd.