Dobytí Olympu

29. 7. - 5. 8. 2017

Jakmile děti dorazily do tábora, rozebraly si své věci a ubytovaly se. Poté měli za úkol najít si svůj tým a své oddílové vedoucí. Ti jim vysvětlili, jak to u nás na táboře funguje. Navzájem jsme se všichni představili a něco zajímavého o sobě zjistili. 

 

Později děti obdržely zprávu od Herma, posla bohů, že se Hádes snaží ovládnout horu Olymp, domov bohů. Děti ale už nemohly zasáhnout, a tak jim zbylo nic jiného, než jen přihlížet, jak Hádes, bůh podsvětí, ovládá Olymp.

Nadcházející dny za dětmi přicházeli bohové, aby je poprosili o pomoc, cvičili a prověřovali děti v dobrém chování, běhu, zručnosti, paměti, chytrosti, taktice, týmové práci a dalším. Za každou pomoc děti doslaly od bohů kousek tajemné mapy.

Na konci tábora děti s pomocí Dia odhalily, kde se ukrývá Hádova síla. A děti Háda přemohly. Za to byly odměněny posledním dílem mapy, na kterém bylo vyznačeno místo, kde se ukrývá poklad. Pokladem byly pokrmy bohů pro děti na oslavu jejich vítězství nad Hádem a rozloučení se s táborem.

Týden jsme si zpestřili táborovým ohněm, noční hrou, lanovkou, filmy, malováním na kameny, deskovými hrami nebo třeba turnajem ve vybíjené, kterého se zúčastnili i vedoucí. Nesmělo chybět vyhlášení pořadí týmů a závěrečná diskotéka.